RĪGAS ROGAININGS 2017 - NOLIKUMS

 
TERMINI UN SKAIDROJUMI
 • Aproce - aproce ir izturīga materiāla lenta, kas nodrošina SI kartes atrašanos pie viena komandas dalībnieka rokas. Dalībnieks ir atbildīgs par šīs lentas nostiprināšanu uz rokas tā, lai to nevarētu noņemt nebojājot. Aproci noņem tikai finiša tiesnesis, reģistrējot rezultātu.
   
 • Atzīmēšanās ierīce jeb SI stacija - pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte un jāsagaida gaisma vai skaņas un gaismas signāls. Atzīmēšanās nodrošina informācijas saglabāšanos par KP un SI kartes numuru, kā arī laiku, cikos notikusi KP apmeklēšana. Dati tiek saglabāti gan dalībnieka SI kartē, gan KP izvietotajās elektroniskajās kontroles ierīcēs.
   
 • Distances apraksts - detalizēts sacensību maršruta apraksts ir uzdrukāts uz kartes vai izsniegts kopā ar kartēm. Distances aprakstā tiek atspoguļota informācija par kontrolpunktu apmeklēšanas kārtību, kontrolpunktu numerāciju, atrašanās vietu. Distances aprakstā var tikt norādīta papildus informācija, kas dalībniekiem jāievēro, veicot distanci.
   
 • Komandas kapteinis - komandas pārstāvis, kam pirms sacensībām nepieciešamības gadījumā tiek nosūtīta papildus organizatoriskā informācija. Tikai kapteinis ir tiesīgs iesniegt sacensību organizatoriem pretenzijas un pārstāvēt komandas intereses citos jautājumos.
   
 • Kontrolpunkts (KP) - konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā ir izvietota Atzīmēšanās ierīce. Dabā var tikt apzīmēta ar oranži baltu orientēšanās lukturi vai citu zīmi, bet kartē tas atrodas aplīša centrā. 
   
 • Sacensību kontrollaiks - laiks no sacensību starta brīža, līdz kuram komandai ir jāierodas un jāatzīmējas Finiša KP. Pēc sacensību kontrollaika beigām, KP apmeklējumi netiek ieskaitīti un tiek aprēķināts kavējuma sods.
   
 • SI karte - SI karte ir elektronisks čips, kas ar speciālas aproces palīdzību tiek piestiprināts pie katra sacensību dalībnieka rokas un, veicot atzīmēšanos, ieraksta informāciju par KP apmeklējuma laiku.
   
 • SPORTIdent - Starptautiski atzīta un sertificēta rezultātu fiksēšanas sistēma, kuru lieto, lai fiksētu katra dalībnieka apmeklētos KP.

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Noteikt labākos Latvijas un Rīgas rogainerus dažādās vecuma grupās un distancēs.

1.2. Palielināt aktīvo rogaineru skaitu un veicināt sportistu meistarības izaugsmi.

1.3. Veicināt Rīgas iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

1.4. Palielināt rogaininga sporta atpazīstamību Rīgā un Latvijā.

 

2. NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1.  Sacensības notiek sestdien, 2017.gada 18.novembrī. Sacensību centra atrašanās: t/c Spice, Lielirbes iela 29, 

2.2. Sacensību norises plāns:

LAIKS AKTIVITĀTE
9:00 Sākas reģistrācija un karšu dalīšana (kartes izsniedz reģistrācijā)
10:00 Skatuves intervija - jautājumi un atbildes par distances plānošanu
11:00 Starts 6h un 4h rogainingam
12:00 Starts 2h rogainingam, Rogaininga pastaigai un Neatkarības skrējienam
14:00 Kontrollaika beigas 2h distancei un Neatkarības skrējienam
15:00 Kontrollaika beigas 4h distancei
17:00 Kontrollaika beigas 6h distancei


2.3. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība sadarbībā ar Rīgas domi. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv, telefons: +37126680607. Rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV77NDEA0000082636667, banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle. 

 

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Rīgas rogainings ir orientēšanās sporta komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā. 
 

3.2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai izmantojot sacensību organizatoru izsniegto karti. 

3.3. Dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus, sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā. 

3.4. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem. 

3.5. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 700 EUR. 

3.6. Protesti iesniedzami rakstveidā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs. 

3.7. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Rīgas rogaininga laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Rīgas rogaininga mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

3.8. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.rigasrogainings.lv. 

 

4. SACENSĪBU DISTANCES UN DALĪBNIEKI

4.1. Pieejamās distances: 2h ģimeņu rogainings, Rogaininga pastaiga (2h) bērniem, 4h rogainings, 6h rogainings, Neatkarības skrējiens.

4.2. Rogaininga distancēs piedalīties individuāli nav iespējams. Dalība rogainingā notiek komandās no 2-4 dalībniekiem, no kuriem vismaz viens sacensību dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja komanda sastāv no dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam, tad dalībniekiem līdzi jābūt rakstiskai vecāku vai aizbildņu atļaujai, lai piedalītos sacensībās. Dalība Neatkarības skrējienā notiek individuāli. 

4.3. Komanda kvalificējas vienā no 3 dzimuma grupām:

 • M – vīriešu;
 • W – sieviešu;
 • X – jauktā (komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji jebkādā kombinācijā). 


​4.4. Kapteinis var mainīt komandas sastāvu, nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu xrace@xrace.lv. Līdz 2017.gada 12.novembrim iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Pēc 12.novembra, tajā skaitā sacensību dienā, par distances, dalībnieka vai nosaukuma maiņu papildus jāmaksā 5 EUR.


4.5. Dalībnieku grupas:

 • MJ, WJ, XJ (tikai 6 stundu distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem;
 • MO, WO, XO (visām distancēm) - vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas;
 • MV, WV, XV (tikai 6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem;
 • MSV, WSV, XSV (tikai 6 stundu distancei) – vīriešu, sieviešu vai jauktās superveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem;
 • Family (visām distancēm) - ģimeņu grupa, komandā vismaz viena dalībnieka vecums ir 12 vai mazāk gadi.

 

5. DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA

5.1. Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.rigasrogainings.lv.

5.2. Pieteikšanās sacensībām notiek no 2017.gada 31.marta līdz 2017.gada 16.novembrim (ieskaitot). 

5.3. Dalības maksa vienam komandas dalībniekam:

5.3.1. Dalības maksa 6h un 4h rogainingam:

 

13.04.2017 - 30.04.2017

01.05.2017 - 30.07.2017

31.07.2017 - 12.11.2017

13.11.2017 - 18.11.2017

Bērni līdz 12 gadiem

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

10 EUR

Jaunieši no 12-18 gadiem

6 EUR

8 EUR

10 EUR

20 EUR

Seniori no 62 gadiem

6 EUR

8 EUR

10 EUR

20 EUR

Pieaugušie

12 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

Uzņēmuma komandas dalībnieks* 20 EUR 20 EUR 25 EUR 30 EUR
 

5.3.2. Dalības maksa 2h rogainingam:
 

13.04.2017 - 30.04.2017

01.05.2017 - 30.07.2017

31.07.2017 - 12.11.2017

13.11.2017 - 18.11.2017

Bērni līdz 12 gadiem

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

10 EUR

Jaunieši no 12-18 gadiem

5 EUR

6 EUR

8 EUR

20 EUR

Seniori no 62 gadiem

5 EUR

6 EUR

8 EUR

20 EUR

Pieaugušie

10 EUR

12 EUR

15 EUR

25 EUR

Uzņēmuma komandas dalībnieks* 20 EUR 20 EUR 25 EUR 30 EUR
*Skatīt punktu 8.6.


5.3.3. Dalības maksa Neatkarības skrējienam:

 

13.04.2017 - 30.04.2017

01.05.2017 - 30.07.2017

31.07.2017 - 12.11.2017

13.11.2017 - 18.11.2017

Bērni līdz 12 gadiem

Bez maksas

Bez maksas

Bez maksas

10 EUR

Jaunieši no 12-18 gadiem

5 EUR

6 EUR

8 EUR

20 EUR

Seniori no 62 gadiem

5 EUR

6 EUR

8 EUR

20 EUR

Pieaugušie

10 EUR

12 EUR

15 EUR

25 EUR


5.4. Dalības maksā ietilpst medaļa katram finišētājam, sacensību SI atzīmēšanās čipi (izņemot dalībniekus, kas vēl nav sasnieguši 5 gadu vecumu) 1.60 EUR vērtībā, kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, mantu glabātuve, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, dzēriena un enerģijas paka finišā, medicīniskā palīdzība, uzvarētāju balvas un citi organizatoriski izdevumi. Sacensību centrā varēs iegādāties ISOSTAR enerģijas dzērienus, želejas un batoniņus.

5.5. Sacensību dienā, saņemot komandas starta paku, visiem komandas dalībniekiem jāparakstās starta protokolā, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Bez visu komandas dalībnieku parakstiem, starta paka komandai netiek izsniegta. Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki, iesniedzot rakstisku vecāku atļauju. Reģistrējoties komandas kapteinis saņem komandas numuru komplektu, SI kartes, aproces, pasūtīto īres inventāru. Saņemot inventāru, Komandas kapteinis parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību par tā nodošanu nebojātu pēc finiša.

5.6. Atsaucot dalību sacensībās komandai vai atsevišķam dalībniekam, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.

 

6. DISTANCES VEIKŠANA UN ATZĪMĒŠANĀS

6.1. Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga mājas lapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.

6.2. Katrai komandai pirms starta tiek izsniegts karšu komplekts – sacensību karte katram dalībniekam. Kartes ir mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.

6.3. Dalībnieka numurs sacensību laikā jānēsā redzamā vietā – pie somas vai sacensību apģērba.

6.4. Distances laikā atļauts atgriezties sacensību centrā, lai paēstu, pārģērbtos, atpūstos.

6.5. Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu, katram komandas dalībniekam izmantojot savu SI karti. SI kartes netiek piešķirtas konkrētiem dalībniekiem, bet komandai, tāpēc nav nozīmes, kuru SI karti izmanto katrs komandas dalībnieks. 

6.6. Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas vienas minūtes ietvaros. Kontrolpunkti atzīmēti ar oranži baltām orientēšanās prizmām.

6.7. Izmantojot SI kartes, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti pie rokas tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.

6.8. Ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, KP vietā nav atrodama SI stacija vai KP ir bojāts, pa telefonu jāsazinās ar organizatoriem un pēc apstiprinājuma saņemšanas jāturpina distance.

6.9. Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc pēdējās dalībnieka atzīmes finiša KP. Pēc atzīmes finiša KP jādodas pie tiesnešiem nodot SI kartes un iznomāto inventāru. SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.

6.10. Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti.

6.11. Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 5 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.

6.12. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

6.13. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.

6.14. Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem īrētā SI karte un cits ekipējums, ja tāds ir izmantots. Ekipējuma nodošanas brīdī dalībniekam ir jāpārliecinās par to, ka ekipējuma saņemšanas tiesnesis ir atzīmējis visu nodoto ekipējumu. Par nenodoto iznomāto ekipējumu dalībniekam ir jāmaksā soda nauda atbilstoši šim nolikumam.

6.15. Dalībnieku pienākums ir sniegt citām Sacensību komandām pirmo neatliekamo palīdzību pēc to pieprasījuma.

6.16. Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus, šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus, motorizētus transporta rīkus, kā arī izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība vai tas norādīts distances aprakstā, piemēram, izņēmums ir ārkārtas zvani uz tiesnešu tālruni (apmaldīšanās, nestrādājošs vai pazudis KP, medicīniskā palīdzība, pārrauta aproce u.tml.) vai 112.

6.17. Pēc tiesnešu ieskatiem sodi var tikt piešķirti arī par citiem, nolikumā neminētiem, pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml. Piešķiramie sodi ir soda punkti vai diskvalifikācija.

 

7. INVENTĀRS UN INVENTĀRA NOMA

7.1. IETEICAMAIS INVENTĀRS, KAS PALĪDZĒS VEIKT DISTANCI: kompass ar grādu iedaļām, rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris), lineāls, pulkstenis, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, silts ūdensizturīgs apģērbs.
 

7.2. INVENTĀRA NOMA (nomas inventāru organizatori garantē tikai tiem dalībniekiem, kuri to būs rezervējuši, aizpildot pieteikumu sacensību mājas lapā līdz reģistrācijas beigām):
 

 • Kompass – 3 EUR; 
 • Komandas GPS sekošana tiešraidē – 5 EUR.
   

7.3. Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret īres inventāru un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja īres inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi šādā apmērā:
 

 • SI karte – 40 EUR;
 • Kompass – 25 EUR;
 • GPS – 80 EUR.
   

7.4. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 3 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu vai skaidrā naudā.

 

8. REZULTĀTI UN APBALVOŠANA

8.1. Komandas rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.
 

8.2. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā www.rigasrogainings.lv ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sacensībām. 
 

8.3. Sacensību balvas tiek piešķirtas sieviešu, vīriešu un jaukto grupu komandām, kas ieguvušas pirmās trīs vietas katrā grupā. Sacensību organizatori patur tiesības apsveikt tikai pirmās vietas, ja komandu skaits noteiktā grupā nepārsniedz 6 komandas.
 

8.4. 2h ģimeņu rogainingā un 4h rogainingā tiek apbalvotas trīs labākās komandas šādās grupās: M (atklātā), X (atklātā), W (atklātā) un Ģimenes. 6h distancē tiek apbalvotas trīs labākās komandas šādās grupās: MJ, WJ, XJ, MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV un Ģimenes. 6h distancē komandas tiks vērtētas un apbalvotas tikai savu vecuma grupu ietvaros, tādējādi ne junioru, ne veterānu, ne superveterānu komandas nekonkurē un netiek apbalvotas Open grupas ietvaros.

8.5. Komandām, kas piedalās gan Rīgas rogaininga pavasara, gan rudens posmos ar identisku komandas nosaukumu, tiek rēķināts gada kopvērtējums. Rezultātu nosaka distancē iegūto rezultātu kopsumma, neatkarīgi no distances vai grupas, kurā komanda startē. Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstākā vietā ir komanda, kurai ir mazāka distancē pavadītā laika kopsumma. Ja laika kopsummas ir vienādas, tad augstāka vieta ir komandai, kas vairāk punktu ieguvusi Rīgas rogaininga rudens posmā. Ar kopvērtējuma balvām tiks apbalvotas 6 visvairāk punktu ieguvušās komandas.

8.6. Uzņēmumu komandas, kas reģistrējas kā Uzņēmuma komanda un piedalās sacensībās ar uzņēmuma nosaukumu, vienlaikus cīnās par "Rīgas rogaininga Stratēģiskākais uzņēmums" kausu. Lai piedalītos balvas izcīņā, uzņēmumam jāpiesaka vismaz 3 komandas, kuru nosaukums sākas ar uzņēmuma nosaukumu. Kausa izcīņā tiek ņemta vērā uzņēmuma 3 visvairāk punktu ieguvušo komandu rezultātu kopsumma, neatkarīgi no distances vai grupas, kurā komandas startē. Uzņēmuma apbalvošana notiek 6h distances apbalvošanas laikā. Komandas dalībnieku sarakstā atrodas augšpusē, un pie komandas ir iespēja pievienot uzņēmuma logo, kā arī linku ar izvēlēto interneta adresi.
 

 

9. ROGAININGA PASTAIGA BĒRNIEM
9.1. Rogaininga pastaiga ir 2 stundu ilga rogaininga distance sacensību ietvaros, kas paredzēta tikai bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot). 

9.2. Bērnus Rogaininga pastaigai var pieteikt, aizpildot reģistrācijas anketu mājas lapā www.rigasrogainings.lv un izvēloties distanci “Rogaininga pastaiga” līdz 2017.gada 16.novembrim. Pēc šī datuma vai uz vietas sacensībās Rogaininga pastaigai pieteikties nebūs iespējams. 

9.3. Rogaininga pastaigas formāts ir komandās ar ~10 bērniem, kurus pavada sacensību organizatoru nodrošināta pieaugusi persona - Instruktors.

9.4. Ja Rogaininga pastaigā piedalās bērns, kas jaunāks par 7 gadiem, pastaigā papildus obligāta viena vecāka vai aizbildņa klātbūtne, kas pavada bērnu. 

9.5. Bērniem, kas ir 12 gadus veci vai jaunāki, dalība Rogaininga pastaigā līdz 16.novembrim ir bez maksas. Pēc 16.novembra dalības maksa bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) ir 5 EUR. Vecākiem vai aizbildņiem, kas pavada bērnus Rogaininga pastaigā, dalības maksa ir 5 EUR.

 

10. NEATKARĪBAS SKRĒJIENS ~7KM
10.1. Neatkarības skrējiena distance ir ~7km garš daļēji marķēts maršruts pilsētā pa celiņiem un meža takām, ko dalībnieki veic individuāli skrienot, ejot vai nūjojot un pa ceļam atzīmējoties nepieciešamajos kontrolpunktos. Kontrolpunkti ir norādīti distances kartē, ko dalībnieki saņem reģistrācijā sacensību dienā. Sacensību karte tiks publicēta sacensību mājas lapā pirms sacensībām. 

10.2. Sacensībās uzvar dalībnieks, kurš distanci veicis visātrāk un apmeklējis visus nepieciešamos kontrolpunktus. Ja dalībniekam finišā iztrūkst kāds kontrolpunkts, dalībnieks rezultātos ierindojas pēc dalībniekiem, kuri ir atzīmējušies visos nepieciešamajos kontrolpunktos. Sacensību kontrollaiks ir 2 stundas.

10.3. Katram dalībniekam dalības maksā ietilpst medaļa, sacensību SI atzīmēšanās čipi 1.60 EUR vērtībā, kartes izgatavošana, aproce, dalībnieka numurs, saspraudes, mantu glabātuve, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, dzēriena un enerģijas paka finišā, medicīniskā palīdzība, uzvarētāju balvas un citi organizatoriski izdevumi. 

10.4. Skrējiena distancē ar atbalstītāju balvām tiek apbalvoti kopvērtējuma 3 ātrākie vīrieši un 3 ātrākās sievietes.