SACENSĪBU KARTE un kontrolpunktu atrašanās vietas

Jaunā karte bez kontrolpunktiem jau publicēta. Šeit pat sacensību nedēļas sākumā tiks pievienotas arī visu 50 kontrolpunktu leģendas (apraksti), nenorādot to vietas kartē (tikai intrigai).

Tie, kas vismaz reizi jau piedalījušies Rīgas rogainingā, varēs neko savā plānošana nemainīt, jo mērogs saglabāsies līdzšinējais 1:20'000 jeb 1 cm = 200 m. Tiks izmantoti standarta orientēšanās apzīmējumi (klajums - dzeltens, mežs - balts, biezs krūmājs - zaļš).

Kartes pamatu veido OpenStreetMap, kuru, iespējams, Tu jau lieto ikdienā kādā viedtālruņa aplikācijā un kuras slīpēšanā piedalījāmies ne tikai mēs, bet simtiem kartogrāfijas entuziastu. Reljefu sarūpēja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, pārlidojot Rīgu ar lidmašīnu un apšaudot katru sīkāku bedrīti ar lāzerlielgabalu. Bet šos iegūtos lāzerpunktus interpretēja Latvijas Valsts meži. Ja kartē redzi 2 brūnas augstumlīknes blakus, viena dabā atradīsies par 2 metriem augstāk nekā otra. Tur, kur brūno līniju kartē visvairāk - meklē Rīgas augstāko (mākslīgo) virsotni!

Centāmies sašķirot nepārvaramus (apvilkti ar tumšu robežu), pārvaramus (bez robežas) un sausus (brūni punktotus) grāvjus, paši gan nebrienot visos iekšā un nemērot, vai ūdens smelsies mutē. Par pārvaramiem uzskatījām tādus, kuri izskatījās pārlecami vai pārbrienami ne dziļāk kā viduklim. Tomēr visus kontrolpunktus būs iespējams sasniegt sausām kājām, ja vien neizvēlēsieties vistaisnāko maršrutu.

Vietas, kur ieteicams šķērsot dažādus nepārvaramus šķēršļus (žogus un ielas ar intensīvu satiksmi), apvilktas ar sarkanu. Vari saskaitīt, pa cik tuneļiem iespējams šķērsot Biķernieku auto trasi.

Privātas teritorijas (ražotnes, mācību iestādes, mazdārziņi) iekrāsoti ar olīvzaļu krāsu. Kur vien izpētījām - iezīmējām arī žogus, kas liecina, ka nepavisam nebūsiet tur gaidīti ciemos. Citviet iezīmējām ceļus, pa kuriem šīm teritorijām var droši tik cauri. Bet visdrošāk šādām olīvzaļajām teritorijām apvilkt līkumu - ja arī tur nebūs žogs, uz kura uzplēst bikses, to labprāt izdarīs suns, kurš tāpat kā Tu ar nepacietību gaida 9.novembri. Negarantējam, ka arī ārpus olīvzaļajām zonām neuztrāpīsiet kādai zīmei "Nepiederošiem ieeja aizliegta". Rēķinieties, ka tik plašu teritoriju pilnībā apsekot nav iespējams un varat uzdurties arī kādām kartē neiezīmētām izmaiņām. Bet tur jau ir tā rogaininga sāls - vienmēr būt gatavam pārsteigumiem.

Nr. Kontrolpunkta atrašanās vieta / Checkpoint location Nr. Kontrolpunkta atrašanās vieta / Checkpoint location
20 Dižpriede / Giant pine 45 DR klajums mežā / SW open area in forest
21 Piemiņas akmens / Memorial stone 46 Bedres R mala / W end of pit
22 DR krāteris / SW crater 47 Grāvīša ZR gals / NW end of little ditch
23 Liela bedre / Large pit 48 Paugurs / Hillock
24 Dīķa R gals / W end of pond 49 Ieloks / Fold
25 D bedre / S pit 50 Vidējā dižliepa kalniņā / Mid giant tree on hillock
26 Ieplakas R gals / W end of depression 51 Grāvju sazarojums / Ditch junction
27 Virsotne / Top 52 Z grāvja D gals / S end of N ditch
28 ZR deguns / NW spur 53 Bij. karjera Z nogāze / N slope of former quarry
29 Žoga A puses vidū / Midpoint of fence E side 54 Apaļā dīķīša D gals / S end of round pond
30 Grāvju sazarojums / Ditch junction 55 Štābiņš bedrē / Shelter in pit
31 Lielas bedres A gals / E end of large pit 56 A koks / E tree
32 D deguns / S spur 57 Stigas Z gals / N end of ride
33 Ieloks / Fold 58 Vecās mežaudzes Z gals / N end of older forest
34 Gājēju tiltiņš / Small footbridge 59 Klajuma DR gals / SW end of open area
35 Grāvja ietekas R krastā / W bank of ditch exit 60 Koku joslas A gals / E end of tree-belt
36 A krasta nogāzes stūris / Slope corner on E bank 61 A pussalas ZR gals / NW end of E peninsula
37 Ieplakas DA mala / SE side of depression 62 Grāvja D gals / S end of ditch
38 Mazā izcirtuma Z mala / N side of small clearing 63 Laipas gals Z krastā / Pier end on N bank
39 D koks / S tree 64 Ierakumu ZA stūris / NE corner of trench system
40 Koku pudura A gals / E end of tree copse 65 Grāvju sazarojums / Ditch junction
41 Objekts upes Z krastā / Object on N riverbank 66 Grāvja R gals / W end of ditch
42 Deguna R mala / W side of spur 67 Vidējā grāvja DR gals / SW end of middle ditch
43 Lielas bedres DA mala / SE side of large pit 68 Dūmenis / Smokestack
44 Starp R krūmu puduriem / Between W scrubs 69 Tranšejas ZA gals / NE end of trench
Finišs zem arkas /
Finish under arch